Czar Wiednia

Program oparty na kanwie tańców standardowych, który przeprowadzi Państwa przez pełne przepychu sale balowe, począwszy od epoki Straussa, na ragtimach lat 20-tych skończywszy.

Program obejmuje 5 tańców standardowych: walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot i quickstep, ustawionych w dowolnej kolejności.

Czas pokazu: 10 – 15 minut. Istnieje możliwość pokazu formacji, gdzie 4-8 par wykonuje show standardowe, złożone
z fragmentów w/w tańców. Czas pokazu: ok. 5 minut.

Pary taneczne uczestniczą także w zabawie gości, jako fordanserzy.

Posted in Czar Wiednia.