Festiwal Off Camera Kraków – 4 maja 2019 r.

W tym roku podczas Festiwalu Off Camera odbywającego się w Krakowie, Studio Tańca Styl prezentowało największe przeboje światowych scen muzycznych oraz muzyki filmowej. na Placu Szczepańskim zagościł „Cabaret” Lizy Minelli, Michael Buble z utworem „Sway” Moulin Rouge z widowiskowym „Kankanem” oraz wiele innych atrakcji.

Regulamin lekcji tańca

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

 1. Zapisanie się na lekcje indywidualne oraz zakup pojedynczej lekcji lub pakietu (ceny pakietów dostępne są pod linkiem: http://studiostyl.com/category/nauka-tanca/cennik/ jest równoznaczne  z akceptacją każdego punktu Regulaminu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Studio Tańca Styl danych osobowych potrzebnych do wydania potwierdzenia zakupu w postaci karnetu (imię,  nazwisko, nr telefonu  i adres mailowy) oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych .
 2. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika lekcji ze stosowania się do jego postanowień.
 3. W zajęciach mają prawo uczestniczyć tylko osoby z ważnym karnetem imiennym lub z opłaconym wejściem jednorazowym.
 4. Pakiety lekcji są ważne 6 miesięcy od dnia zakupu.
 5. Terminy lekcji indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności instruktora oraz preferencji klienta. Ustalane mogą być telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatorów internetowych. Tak ustalony termin jest równoznaczny z wyrażeniem zgody co do postanowień regulaminu oraz potwierdzeniem rezerwacji sali i instruktora, ze wszystkimi tego konsekwencjami (patrz punkt 7).
 6. Klient zobowiązuje się do dokonania wpłaty przed terminem ustalonej lekcji na konto Studia Tańca Styl. Dane do przelewu dostępne są pod linkami: http://studiostyl.com/2018/04/03/kontakt/ lub http://studiostyl.com/category/nauka-tanca/cennik/
  W tytule przelewu należy podać imiona i nazwiska uczestników. Klient zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłaty na umówioną lekcję lub przesłać je na adres: biuro@studiostyl.com lub w wiadomości sms.
 7. Odwołanie  umówionej lekcji indywidualnej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez klienta możliwe jest nie później niż 2 dni przed jej terminem.
  W przypadku odwołania lub zmiany terminu lekcji w dniu poprzedzającym lekcję klient ponosi opłatę rezerwacyjną za salę w wysokości 40 zł.
  W przypadku odwołania lub zmiany terminu lekcji w terminie krótszym, klient ponosi całkowity koszt tej lekcji.
 8. Wykupując pakiet lekcji indywidualnych klient oraz Studio Tańca Styl zobowiązują się do umówienia i odbycia wszystkich lekcji z zakupionego pakietu. Zwroty pieniędzy z pakietów lekcji indywidualnych nie są dokonywane.
 9. Studio Tańca Styl zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji lekcji, za zgodą jej uczestników.
 10. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zamiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali lub trening bez obuwia.
 11. Studio Tańca Styl nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników lekcji na  terenie obiektu, w którym lekcje .się odbywają.
 12. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail/sms od Studia Tańca Styl dotyczących aktualnej oferty Studia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STUDIO TAŃCA STYL z siedzibą w Krakowie.
Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wydania potwierdzenia zakupu w postaci karnetu (imię,  nazwisko, nr telefonu  i adres mailowy oraz korespondencji mailowej i sms-owej.
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie kierownictwo STUDIA TAŃCA STYL
Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Przechowywanie danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w siedzibie STUDIA TAŃCA STYL przez okres 15 lat.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałe(a)m się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawem dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Profesjonalny zespół taneczny – filmy

Rewia Musicalowa – spot 2017 r.

Rewia Musicalowa – spot 2015 r.

Rewia Musicalowa – spot 2013 r.

Rewia Musicalowa – demo

„Sunrise, Sunset” z musicalu „Skrzypek na dachu” – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury w Rawiczu – 3 lutego 2019 r.

„There Is No Business Like Show Business” – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury w Rawiczu – 3 lutego 2019 r.

Dni Rawicza – 18 czerwca 2017 r.

„Cabaret” (fragment) – Koncert Inauguracyjny obchodów 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich – Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku – 29 stycznia 2017 r.

„Sway” – Rewia Sylwestrowa w Centrum Kultury w Goleniowie – 31 grudnia 2016 r.

„Sunrise, Sunset” – Rewia Sylwestrowa w Centrum Kultury w Goleniowie – 31 grudnia 2016 r.

„Nowadays” z musicalu „Chicago” – Rewia Sylwestrowa w Centrum Kultury w Goleniowie – 31 grudnia 2016 r.

„New York, New York” – Rewia Sylwestrowa w Centrum Kultury w Goleniowie – 31 grudnia 2016 r.

Kankan – Rewia Sylwestrowa w Centrum Kultury w Goleniowie – 31 grudnia 2016 r.

„Fever” – Rewia Sylwestrowa w Centrum Kultury w Goleniowie – 31 grudnia 2016 r.

„Cabaret” – Rewia Sylwestrowa w Centrum Kultury w Goleniowie – 31 grudnia 2016 r.

„Big Spender” – Rewia Sylwestrowa w Centrum Kultury w Goleniowie – 31 grudnia 2016 r.

„Sparkling Diamonds” z musicalu „Chicago” – Rewia Sylwestrowa w Centrum Kultury w Goleniowie – 31 grudnia 2016 r.

„Kiss of the Spider Woman” (fragment utworu) – Teatr Wybrzeże w Sopocie – Finałowy Koncert XVII Międzynarodowego Festiwalu „Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn” – 25 września 2016 r.

„There’s No Business Like Show Business” z musicalu „Annie Get Your Gun” – (fragment utworu) – Teatr Wybrzeże w Sopocie – Finałowy Koncert XVII Międzynarodowego Festiwalu „Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn” – 25 września 2016 r.

„Sway” z repertuaru Deana Martina – Rewia Musicalowa w CK Browar we Włocławku – 10 kwietnia 2016 r.

„Rewia polskich przebojów” – Jarmark Kazimierski w Kowalu – 1 maja 2015 r.

„Kiss of The Spider Woman” – MDK w Świnoujściu – 29 marca 2015 r.

„Sway” (fragment utworu) z repertuaru Deana Martina – MDK w Świnoujściu – 29 marca 2015 r.

„Big Spender” z musicalu „Sweet Charity” – MDK w Świnoujściu – 29 marca 2015 r.

„Razzle, Dazzle” (fragment utworu) z musicalu „Chicago” – MDK w Świnoujściu – 29 marca 2015 r.

„There is No Business Like Show Business” (fragment utworu) z musicalu „Annie Get Your Gun” – MDK w Świnoujściu – 29 marca 2015 r.

„My way” z repertuaru Franka Sinatry – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury w Świnoujściu – 29 marca 2015 r.

„Cabaret” (fragment utworu) – Kino Kijów w Krakowie – 8 marca 2015 r.

„Razzle, Dazzle” (fragment utworu) z musicalu „Chicago” – Kino Kijów w Krakowie – 8 marca 2015 r.

„There’s No Business Like Show Business” z musicalu „Annie Get Your Gun” – Kino Kijów w Krakowie – 8 marca 2015 r.

„Tears on My Pillow” – Kino Kijów w Krakowie – 8 marca 2015 r.

„Memory” z musicalu „Cats” – Kino Kijów w Krakowie – 8 marca 2015 r.

„New York, New York” (fragment utworu) – Kino Kijów w Krakowie – 8 marca 2015 r.

„Fever” (fragment utworu) – Kino Kijów w Krakowie – 8 marca 2015 r.

„Suddenly” z musicalu „Xanadu” – Kino Kijów w Krakowie – 8 marca 2015 r.

Centrum Aktywności Lokalnej Pionki – 23 marca 2014 r.

„Le temps des Cathedrales” – z musicalu „Notre Dame des Paris” Centrum Aktywności Lokalnej Pionki – 23 marca 2014 r.

„The Phantom of the Opera” – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – 16 marca 2014 r.

„Big Spender” z musicalu ,,Sweet Charity – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – 16 marca 2014 r.

„Kiss of the Spider Woman” – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – 16 marca 2014 r.

„Sway” z repertuaru Michaela Buble – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – 16 marca 2014 r.

„Sparkling Diamonds” z musicalu „Moulin Rouge” – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – 16 marca 2014 r.

„Fever” z repertuaru Elvisa Presley’a – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – 16 marca 2014 r.

“Belle” z musicalu „Notre Dame de Paris” – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – 16 marca 2014 r.

„Przetańczyć całą noc” z musicalu „My Fair Lady” – Rewia Musicalowa w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – 16 marca 2014 r.

„Kankan”, fragment występu Studio Tańca Styl na festynie rodzinnym – lipiec 2013 r.

„The Phantom of the Opera” – Rewia Musicalowa w Matecznik – Otrębusy 15 stycznia 2012 r.

”Kankan” – Teatr Bagatela w Krakowie – 2011 r.

„There’s No Business Like Show Business” z musicalu „Annie Get Your Gun” – Koncert „Od piosenki kabaretowej do Broadway’u” w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie 21 lutego 2010 r.

„New York, New York” – Koncert „Od piosenki kabaretowej do Broadway’u” w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie 21 lutego 2010 r.

,,Big Spender” z musicalu ,,Sweet Charity – Rewia Musicalowa w Teatrze Bagatela w Krakowie – 28 kwietnia 2008 r.

„Sparkling Diamonds” z musicalu „Moulin Rouge” – Teatr Groteska w Krakowie – 17 czerwca 2007 r.

Pierwszy taniec

UWAGA NARZECZENI

Ruszył kolejny sezon ślubny 💑
Jeżeli jeszcze nie rozpoczęliście nauki tańca przed weselem – nie ma na co czekać.
Czas biegnie szybko i za chwilę okaże się, że ślub jest tuż tuż, a My nie potrafimy zatańczyć.

Zapraszam wszystkich odpornych na wiedzę taneczną

dzwońcie: 604 071 669
piszcie: biuro@studiostyl.com

Menedżer poszukiwany

Studio Tańca Styl – profesjonalny zespół taneczny poszukuje menedżera do promowania spektakli i eventów tanecznych lub taneczno-wokalnych.

Wynagrodzenie prowizyjne

Mile widziane doświadczenie w branży artystycznej i eventowej.

Kontakt:
biuro@studiostyl.com
604 071 669

Morskie opowieści

Morskie opowieści to lekki program oparty na muzyce shantowej, legendach z dalekich mórz i oceanów a także opowieściach o zamorskich „wyczynach” dzielnych marynarzy 🙂

Czas trwania:   4-5 wejść tanecznych po około 4 minuty każde

Obsada:  3-5 tancerzy

Muzyka:   mechaniczna (oryginalne utwory lub mix muzyczny)

Cygańska biesiada

Cygańska biesiada to program oparty na stylizowanej muzyce bałkańskiej, węgierskich czardaszach oraz muzyce filmowej, przenoszący widza w zamknięty świat cygańskiej obyczajowości.

Czas trwania:   4-5 wejść tanecznych po około 4 minuty każde

Obsada:  3-5 tancerzy

Muzyka:   mechaniczna (oryginalne utwory lub mix muzyczny)

 

Piknik Country

Piknik Country to program oparty na skocznych rytmach Jiva i Rock & Rolla, utworach w stylu „Blues Brothers” oraz prostej w wydżwięku muzyce country. Poza wejściami tanecznymi program przewiduje interakcje z publicznością, w postaci zabaw, konkursów i wspólnej nauki prostych układów tanecznych typu „Western Polka”.

Czas trwania:   4-5 wejść tanecznych po około 4 minuty każde

Obsada:  3-5 tancerzy

Muzyka:   mechaniczna (oryginalne utwory lub podkłady muzyczne)