Regulamin lekcji tańca

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

 1. Zapisanie się na lekcje indywidualne oraz zakup pojedynczej lekcji lub pakietu (ceny pakietów dostępne są pod linkiem: http://studiostyl.com/category/nauka-tanca/cennik/ jest równoznaczne  z akceptacją każdego punktu Regulaminu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Studio Tańca Styl danych osobowych potrzebnych do wydania potwierdzenia zakupu w postaci karnetu (imię,  nazwisko, nr telefonu  i adres mailowy) oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych .
 2. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika lekcji ze stosowania się do jego postanowień.
 3. W zajęciach mają prawo uczestniczyć tylko osoby z ważnym karnetem imiennym lub z opłaconym wejściem jednorazowym.
 4. Pakiety lekcji są ważne 6 miesięcy od dnia zakupu.
 5. Terminy lekcji indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności instruktora oraz preferencji klienta. Ustalane mogą być telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatorów internetowych. Tak ustalony termin jest równoznaczny z wyrażeniem zgody co do postanowień regulaminu oraz potwierdzeniem rezerwacji sali i instruktora, ze wszystkimi tego konsekwencjami (patrz punkt 7).
 6. Klient zobowiązuje się do dokonania wpłaty przed terminem ustalonej lekcji na konto Studia Tańca Styl. Dane do przelewu dostępne są pod linkami: http://studiostyl.com/2018/04/03/kontakt/ lub http://studiostyl.com/category/nauka-tanca/cennik/
  W tytule przelewu należy podać imiona i nazwiska uczestników. Klient zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłaty na umówioną lekcję lub przesłać je na adres: biuro@studiostyl.com lub w wiadomości sms.
 7. Odwołanie  umówionej lekcji indywidualnej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez klienta możliwe jest nie później niż 2 dni przed jej terminem.
  W przypadku odwołania lub zmiany terminu lekcji w dniu poprzedzającym lekcję klient ponosi opłatę rezerwacyjną za salę w wysokości 40 zł.
  W przypadku odwołania lub zmiany terminu lekcji w terminie krótszym, klient ponosi całkowity koszt tej lekcji.
 8. Wykupując pakiet lekcji indywidualnych klient oraz Studio Tańca Styl zobowiązują się do umówienia i odbycia wszystkich lekcji z zakupionego pakietu. Zwroty pieniędzy z pakietów lekcji indywidualnych nie są dokonywane.
 9. Studio Tańca Styl zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji lekcji, za zgodą jej uczestników.
 10. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zamiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali lub trening bez obuwia.
 11. Studio Tańca Styl nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników lekcji na  terenie obiektu, w którym lekcje .się odbywają.
 12. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail/sms od Studia Tańca Styl dotyczących aktualnej oferty Studia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STUDIO TAŃCA STYL z siedzibą w Krakowie.
Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wydania potwierdzenia zakupu w postaci karnetu (imię,  nazwisko, nr telefonu  i adres mailowy oraz korespondencji mailowej i sms-owej.
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie kierownictwo STUDIA TAŃCA STYL
Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Przechowywanie danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w siedzibie STUDIA TAŃCA STYL przez okres 15 lat.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałe(a)m się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawem dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Przygotowanie do egzaminów na uczelnie artystyczne

Marzysz o studiach w szkole teatralnej lub filmowej?
Masz świetną dykcję, pięknie interpretujesz teksty literackie, nieźle śpiewasz?
Przeraża Cię tylko egzamin z tańca?

To nic strasznego – wystarczy tylko wiedzieć na co należy zwrócić uwagę 🙂

Z nami opanujesz:
– podstawy tańców narodowych
– podstawy tańców regionalnych
– podstawy tańców charakterystycznych (latino, burleska, variete, show dance)
– podstawy tańca klasycznego
– obycie z publicznością i ze sceną

Lekcje tańca dla singli

Nie masz partnera do tańca?
Masz partnera, który potrafi więcej?
Twoja partnerka mówi, że masz dwie lewe nogi?

Zaskocz wszystkich i naucz się tańczyć jak profesjonalista 🙂

Nauczymy Cię:
– postawy godnej tancerza
– prowadzenia każdej partnerki
– prostych figur, dzięki którym zabłyśniesz na parkiecie
– połączeń i kombinacji w parze i solo
– obycia z tańcem, muzyką i parkietem

Lekcje tańca dla narzeczonych

Zatańcz jak profesjonalista na własnym weselu

Jeżeli:
– każde wystąpienie publiczne połączone z ruchem spędza Ci sen z powiek,
– na wszystkich imprezach podpierasz ściany,
– Twoja kobieta siłą wyciąga Cię na parkiet,
– jesteś w stanie ruszyć nogą tylko po kilku głębszych

i w dodatku musisz przeżyć własne wesele i nie zwariować

Zapraszamy na lekcje tańca dla odpornych 🙂

Pomożemy w wyborze piosenki, przygotujemy zarówno choreografię do pierwszego tańca jak i wyposażymy Was w tajemną wiedzę, jak radzić sobie w tańcu z mniej lub bardziej świadomymi partnerami.

Taniec towarzyski

Tańce standardowe:

 • walc angielski
 • walc wiedeński
 • tango
 • slowfox (wolny foxtrot)
 • quickstep (szybki foxtrot)

Tańce latynoamerykańskie:

 • samba
 • cha-cha-cha
 • rumba
 • paso doble
 • jive

Dodatkowo:

 • elementy salsy, mambo, marengue
 • elementy rock & roll’a
 • elementy tańców ludowych (polka, krakowiak)

Cennik

Jakość w dobrej cenie:

pojedyncza lekcja (55 minut) 140 zł.
pakiet (5 x 55 minut) 650 zł.
pakiet (10 x 55 minut) 1200 zł.

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. Zakupione wcześniej pakiety zachowują ważność do końca ich realizacji.

Cena zawiera:
– koszt pracy instruktora
– dobór muzyki do pokazu
– opracowanie choreografii
– koszty wynajmu sali
– opłatę ZAiKS

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy:
Studio Tańca Styl
77 1140 2004 0000 3102 7790 0921